Federatie van Coaches in Nederland

De Federatie van Coaches in Nederland is een belangenorganisatie, die houvast wil bieden aan hen die op zoek zijn naar begeleiding in de ruimste zin, maar in het hedendaagse gigantische aanbod van gediplomeerde en ongeschoolde coaches geen weg kunnen vinden.

De Federatie kent uitsluitend bonafide en competente topcoaches, die, door lid te worden van de FCN, zich verbinden eersteklas werk te leveren.

De NMC van 2010 is bekend!

De FCN is uitermate verheugd dat de ere-functie van Nationale Mental Coach in het jaar 2010 zal worden vervuld door Wim de Bie.


Wij zijn ervan overtuigd dat Wim de Bie, gezien zijn succesvolle mediacarrière, zijn grote mensenkennis en zijn open persoonlijkheid, zijn weg zal vinden naar hoofden en harten van alle Nederlanders, zodat hij een lans kan breken voor het steeds belangrijker wordend coachingswerk in ons land.


Zijn humoristische en vaak wijze commentaren op de Nederlandse maatschappij staan borg voor een waardevolle invulling van de NMC-functie.


De FCN verleent de NMC W. Ph. de Bie gedurende 2010 onbeperkte toegang tot alle lezingen, congressen, seminars, conferenties en vergaderingen, die zowel in de openbaarheid als achter gesloten deuren op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvinden.


Wij verzoeken u de Nationale Mental Coach in geen enkel opzicht te hinderen in de uitvoering van zijn taak.

Vele van onderstaande coaches en coachingsopleidingsinstituten zijn aangesloten bij de FCN:

Coaches in Nederland

Ledenbestand 1

Nederlandse coaching
Ledenbestand 2